Работно време
0888 420 438

ПРОТЕЗИРАНЕ

Мостови конструкции

При липса на един или няколко зъба се поставя мостова конструк- ция.Тя възстановява нарушената дъвкателна функция,подобрява говора и естетиката.Мостовите конструкции могат да бъдат изработени от различни материали: цирконий, металокерамика, злато и пластмаса /временни/.Липсващия зъб се замества с корона /мостово тяло/.Важно е съседните зъби на дефекта/мостоносители-те/ да бъдат в добро състояние и да могат да поемат натоварването. Освен класическия вариант на мост в кабинета се изработват още: адхезивен мост и мост върху стъклена опора.

Адхезивния мост се изработва от гласфибровлакно и композит, директно в устата.Гласфибровлакната са специални влакна, изградени от голямо количество стъклени нишки потопени в смолиста основа.Те имат следните предимства: здравина, осигуряват силна адхезивна връзка, не дразнят венците, не съдържат метал и са подходящи за алергични пациенти.Лесно могат да се коригират или преработват.Предават функционалното натоварване по физиологичен път и имат по ниска цена от металокерамичен мост.Адхезивните мостове се изработват без изпиляване при липса на един или два зъба в едно посещение в денталния кабинет, което трае около 4 часа.

В много от случайте пациентите губят задните си зъби /кътниците/, при това положение не може да се изработи мост, получава се неограничен дефект в зъбната редица.В този случай може да се изработи мост върху стъклена опора, която представлява стъкленополимерно пънче, което замества липсващия заден зъб, който е необходим да носи мостта.За разлика от импланта, който се поставя чрез хирургична намеса в костта, стъклената опора лежи върху венеца.

Протези

При по-голямо обеззъбяване се изработват различни видове протези. Предимства на протезите са: липса на хирургични интер- венции, опростена процедура на изработване, лесна поддръжка и не на последно място достъпната им цена.Те имат обаче един основен недостатък – дискомфорт, породен от това, че са подвижни в устата и предават дъвкателните сили върху венеца, което води до различно усещане от това при хранене с мостове.

Цели и частични плакови протези

Те са изработени от акрилна пластмаса /розова или прозрачна/ и готови трислойни пластмасови зъби имитиращи естествения вид на зъбите.Могат да бъдат цели и частични. Частичните имат метални куки за задържане, а целите се задържат изцяло на вакум.

 

Цели и частични еластични зъбни протези

Еластичните протези се изработват от материала Thermosens.Основ- ното предимство на тези протези е при частичните и се дължи глав- но на техните куки.Куките при еластичните протези са отляти от материала на протезата и са неделима част от тях.Поради това са високоестетични, практически не се виждат за разлика от телените куки при обикновените протези.Методът за отливане на куките води до изключителна точна изработка, съобразена с индивидуал-ните особености и форма на зъбите на пациента. По този начин те осигуряват много добро задържане, а от там идва множество доволни пациенти.Еластичните протези са антиалергични и не за-държат миризми.

Цели плакови протези с мека силиконова основа

Това са стандартни обикновени протези от акрилова пластмаса, но след изработването им върху вътрешната им повърхност, която е в контакт с лигавицата на пациента, се поставя слой мек силикон. Меката ребазация дава изключителен комфорт на пациентите и по-добрява вакума и задържането на протезите.Поради специфичните качества на материала е необходима подмяната му на около 6 ме- сеца, като това става без да се изработва нова протеза, а само се пре-махва стария и се поставя нов слой мек силикон.

Микропротези

Частични протези изработени от еластична пластмаса и състоящи се от един до три зъба. Най-често се състоят от един зъб и еластични куки чрез които се захващат за съседните зъби на липсващия.Обикновено се използват като временни местопазители, но могат да бъдат и постоянни заместители на мостови конструкции при пациенти, които не желаят да им се изпиляват зъби.

Имедиатни протези

Имедиатните протези са обикновени плакови протези от акрилна пластмаса, които могат да бъдат както цели, така и частични.Изра- ботват се по специална технология още преди премахване зъбите на пациента.По този начин, когато пациента дойде в кабинета за изва-ждане на зъби, неговата протеза е вече готова и се поставя веднага след екстракцията.Имедиатните протези се носят в периода на заздравяване на раните, което е около един месец.След това трябва да се подменят с дефинитивни протези.

 

Моделноляти протези с еластични куки

Това са съвременни протези, при които тънкия и практически невидим в устната кухина метален скелет и високоестетичните куки от еластична пластмаса осигуряват естетика и комфорт на пациен-та. Протезите от този тип са максимално финни, задържат се стабилно в устната кухина и храненето с тях е уверено.

Ставни протези

Те са най-високия клас протезни конструкции.Състоят се от две части: мост с прикрепени към него стави /металокерамичен или циркониев / и протеза /моделнолята/.Ставните протези са по-добро решение в сравнение с мостовете с висящо тяло или върху стъклена опора.Това се дължи на спецификата на ставите.Те са двучастови – едната част е отлята в скелета на мостовата конструкция, която обхваща наличните зъби, а другата е вградена в скелета на протезата.При тези конструкции дъвкателното налягане се разпределя равномерно по цялата конструкция без да се претоварват носещите зъби.