Работно време
0888 420 438

ЕНДОДОНТИЯ

Тази част от денталната медицина се занимава със заболявания на зъбната пулпа/нерви и  кръвоносни съдове/ и нейното лечение.

Различни процеси могат да засегнат зъбната пулпа: кариес или травма с възпаление или некроза.

Симтомите са болка, чувствителност към топло и студено,болка при докосване и дъвчене,фистула или абсцес.

В тези случаи се налага ендодонско /кореново/ лечение.

Най-честите заболявания на зъбите се развиват в определена последователност: кариес – пулпит – периодонтит /гранулом /-радикуларна киста.

Пулпитът е възпалително заболяване, което засяга нерва /пулпата/ на зъба.Има много причини за възникването му – нелекуван кариес, травма и счупване на зъбната корона,напреднал стадий на изтриване на короната /абразия/ и др.Най-често възниква от не лекуван кариес. С течение на времето кариесът се задълбочава, обхваща емайла, дентина и достига до пулпата. Това води до възпаление на нерва, което е необратимо и болезнено.При пулпитите инфекцията е локализирана в кореновите канали на зъба и не е преминала в костта, затова при тях е достатъчно изваждане на въз-паления нерв и запълване на каналите – ендодонско лечение.То трябва да бъде извършено прецизно и качествено за да бъде дълготрайно и успешно.Това става чрез използване на: увеличение /лупи/ за осигуряване на видимост и правилен достъп до кореновата система на зъба, апекслокатор, ендодонски мотор и рентген.

При периодонтите и кистите ендодонското лечение е етап в цялостното лечение. Това става чрез различни лечебни медикаменти, а в някои случай чрез хирургични интервенции /хемисекция/.При добро общо състояние на организма, при правилно поставена диагноза и качествено лечение периодонтитите се излекуват, но в някой случай при тежки възпаления се налага изваждане на причинния зъб.