Работно време
0888 420 438

Профилактика

Основната цел на профилактиката е да се запази здравето на зъбите и пародонта през целия човешки живот. Здравето на зъбите и венците е предпоставка за общото здраве на човек, което осигурява физическото, психическото и социалното му благополучие:

  • Профилактични прегледи;
  • Почистване на зъбен камък;
  • Полиране на зъбите;
  • Силанизиране при детски зъби;
  • Профилактични прегледи.

Редовните профилактични прегледи са начинът за ранно откриване и превенция на кариеса и неговите усложнения .Навременното посещение при дентален лекар показва загриженост за собственото здраве и висока здравна култура.Много е важно ранното откриване и лечение на кариеса в начален стадий, когато няма болка,тъй като появата й е индикатор,че е станало късно и зъбът трябва да бъде умъртвен.

Освен за превенция на кариеса и неговите усложнения, редовните прегледи осигуряват превенция и срещу пародонталните заболявания гингивит и пародонтит. При прегледите се установява наличието на зъбен камък и зъбна плака, които са основния причинител на тези заболявания. Своевременното почистване на зъбния камък и плака е ключът към здравите венци.

Профилактичните прегледи се провеждат един път годишно при хора без кариеси, два пъти годишно и през шест месеца при тези, които имат лекувани кариеси и възпаление на венците. Профилактичните прегледи са необходимост за всеки един човек, защото спестяват болката и скъпото лечение.

Почистване на зъбен камък

Зъбният камък е жълтооцветено до кафяво и дори черно отлагане в областта на шийките на зъбите и е здраво прикрепено. Може да бъде разположен над венеца и под венеца.Характерно за зъбния камък е посоката на нарастване.Това става в посока на корена на зъба и с течение на времето избутва венеца и оголва зъбния корен.Зъбният камък причинява възпаление на венците – гингивит и пародонтит, които са постоянен източник на инфекции в устната кухина.

Полиране на зъби

След почистване на зъбния камък и плака остава грапава повърх-ност.Важно е да се извърши полиране на тези повърхности, защото грапавата повърхност води до много по-бързо натрупване на плака и зъбен камък.При полирането с абразивна паста се използват различни по твърдост и форма гумички и четки, които чрез въртеливи движения полират зъбните повърхности, предварително покрити с полирна паста.Полирането на зъбите с Air-Flow e на принципа на пароструйката. Air-Flow е апарат, чрез който с помоща на медицинска сода и вода под налягане се образува струя. Тя се насочва под ъгъл от 45 градуса спрямо зъба и така почиства и полира зъбните повърхности.

Силанизиране при детски зъби

Силанизирането на зъбите е иновативен метод разработен за защита на временните и постоянни детски зъби от развитието на кариес по дъвкателните повърхности.Фисурите по тези повърхности на детските зъби са дълбоки, все още слабо минерализирани и първи се атакуват от кариеса.Силанизирането като метод представлява покриването на дълбоките фисури със силант.Силантът е течен полимерен материал с прозрачен или цвят на зъба.В някои случай в състава му може да има флуорни йони, които ускоряват минерали-зацията.Процедурата e кратка,безболезнена и не причинява никакъв дискомфорт на детето.Силантите са по- крехки от фотополимерите и в резултат на дъвченето се изтриват с времето.Това налага перио-дичното им наблюдение и подмяна на осем месеца до една година.